Het retail driestappenplan

Ontdek het driestappenplan

Verkenning

“Waarom verkoopt mij winkel niet en waarom loopt mijn omzet terug?”

Navigatie

“Wat moet ik doen om meer te verkopen en om mijn omzet op te krikken?”

Excursie

Samen op weg naar een opnieuw bloeiende, rendabele kleinhandel

Hoe komt het dat de omzet en het klantenaantal van mijn kleinhandel afnemen? Waarom verkiest de klant online retail? Hoe is mijn positie in het distributiemodel geëvolueerd?

In de verkenningsfase nemen we jouw kleinhandel en zijn omgeving nauwkeurig onder de loep.
We kijken onder meer naar:

 • je markt
 • je product of dienst
 • je regio
 • je concurrentie
 • de disruptie van het internet in jouw branche
 • je unieke sterke punten

Samen zoeken we naar de mogelijke oorzaken van de afnemende verkoop en, nog belangrijker, wat we eraan kunnen doen.

Op welke manieren kan ik klanten terugwinnen van de webshops? Hoe kan ik een meerwaarde bieden voor mijn klanten? Kan ik iets tegenover het online winkelen zetten?

In de navigatiefase bepalen we als het ware de meest geschikte route die jouw kleinhandel kan afleggen om op te boksen tegen het internet.

We creëren samen een concreet plan van aanpak waarmee we de klanten opnieuw naar de kleinhandel kunnen brengen.
In zo’n concreet plan bepalen we onder meer:

 • hoe je meerwaarde kunt creëren
 • hoe je die meerwaarde zal kunnen overbrengen naar klanten
 • op welke manier je je best positioneert
 • via welke kanalen je best communiceert
 • hoe je je kunt onderscheiden ten opzichte van webshops

BeeNobby is jouw vertrouwde partner, klankbord en expert in marketing & communicatie doorheen het hele proces. Samen voeren we het plan uit en doen we jouw kleinhandel heropleven.

De excursiefase is de effectieve uitvoering van het plan. De oplossingen die we in de vorige stappen hebben blootgelegd worden nu uitgevoerd.

Langsheen de hele route kun je op BeeNobby terugvallen voor advies, informatie en uitvoerend werk. Als expert in marketing & communicatie zetten we jouw kleinhandel offline en online op de kaart en halen we de klanten opnieuw naar je winkel.

Neem de handschoen op en
boks op tegen de online retail

Krijg tot 30% subsidie!

Een retail driestappenplan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse KMO-portefeuille.

Vlaamse kmo-portefeuille